Contact Navigation

Aan de slag

Wat is circulair ondernemen?

Circulair ondernemen is ondernemen waarbij geen afval bestaat en je grondstoffen steeds opnieuw zo hoogwaardig mogelijk hergebruikt. Ideeën over circulariteit zijn al zo oud als de mensheid. Ze zijn samen te vatten als ‘zo lang mogelijk doen met wat je hebt’ en ‘niets verloren laten gaan’.

Hoe start je met circulair ondernemen?

Een vraag die veel ondernemers op dit moment bezighoudt. Jou wellicht ook. Blik vooruit is erop gericht je te helpen een antwoord te vinden op deze vraag. Verrijkt door de expertise van ons kenniscentrum zet je eenvoudig de volgende stap in het proces van circulair ondernemen.

Aan de slag met circulaire ketens

Om circulaire economie te bereiken moeten ook de complexe ketens ingrijpend veranderen. Dat vraagt om een sectorbrede benadering, waarin alle schakels uit de keten zijn betrokken. De praktijk laat zien dat bedrijven alleen structurele circulaire oplossingen in een keten kunnen realiseren in samenwerking met andere partijen in diezelfde keten. In deze zogenaamde circulaire ketenprojecten wordt een product, proces, dienst of businessmodel circulair georganiseerd. Gezamenlijke doelen zijn onder andere: minder grondstoffenverbruik en een lagere CO2-uitstoot. 

Van verkenning tot realisatie

Blik vooruit helpt ondernemers en ketens sneller te verduurzamen op weg naar een circulaire economie. Dat betekent dat experts van onze partners meedenken. Dat we alle bestaande netwerken, zoals VOA, EDBA, Platform het Groene Hart werkt, Greenport, LTO, Huis van Duurzaamheid en gemeentelijke afdeling economie inzetten om de juiste personen erbij te betrekken. Hierbij gebruiken we de good practices van ondernemende koplopers als voorbeeld voor vergelijkbare ondernemingen en ketens.

Blik vooruit ontwikkelt programma's voor het stimuleren en ondersteunen van circulair ondernemen binnen de thema's:

  • Leren (aanbieden van circulaire ontwikkelprogramma's, zoals Circo Tracks)
  • Doen (ondersteunen van ondernemingen die een circulaire transitie doormaken)
  • Ontmoeten (kennismaken met circulaire koplopers)

Hulp op maat

Heb je hulp nodig bij een vraagstuk? Ons team van circulaire experts staat voor je klaar om je te voorzien van gratis hulp op maat. Vanuit onze expertise en ervaring begeleiden we je naar het antwoord op jouw vraag.

Ben je op zoek naar inspiratie en wil je leren van de good practices van andere ondernemers die een circulaire transitie hebben doorgemaakt? Hier lees je de praktijkverhalen. Meer weten over landelijke, sector-brede circulaire ketens en ketenprojecten?

Meer over circulaire ketens

Vraag het ons!

Heb je een vraag over circulair ondernemen?
Stel hem aan ons. Wijhelpen je graag vooruit!

Vraag het ons!