Contact Navigation

Een circulaire maakindustrie

Algemeen ondernemen

In de afgelopen decennia is de consumptie van grondstoffen en materialen in de maakindustrie aanzienlijk toegenomen. Dit heeft geleid tot groeiende milieuproblemen...

Voorbeelden van milieuproblemen zijn uitputting van natuurlijke hulpbronnen (aardmetalen) en de productie van afval. Er is een groeiende belangstelling voor circulaire maakbedrijven die zich richten op duurzaamheid: door materialen te hergebruiken en natuurlijke hernieuwbare grondstoffen, zoals vezels en bermgras in te zetten.

In de circulaire maakindustrie spelen verschillende ontwikkelingen een belangrijke rol. Zo worden er nieuwe productietechnieken ontwikkeld die het hergebruik van materialen mogelijk maken en afval minimaliseren. Daarnaast wordt er steeds meer samengewerkt tussen bedrijven in de keten om grondstoffen en materialen te hergebruiken en afval te minimaliseren. Op deze manier kunnen bedrijven bijdragen aan een duurzamere toekomst.

Wat levert het circulair maken van maakbedrijven op?

  • Er wordt bijgedragen aan een circulaire economie en een gesloten kringloop van grondstoffen.
  • Maakbedrijven die duurzame producten ontwikkelen, creëren marktkansen, omdat duurzaamheid steeds actueler wordt.
  • Het gebruik van gerecyclede materialen en grondstoffen verlaagt de kosten van de productie en creëert meer waarde met minder input van grondstoffen.
  • Circulaire maakbedrijven werken vaak met lokale grondstoffen. Zo dragen ze bij aan het stimuleren van de lokale economie.
  • Het circulair maken van maakbedrijven creëert een positief imago en een grotere klanttevredenheid.

Het is dus noodzakelijk dat bestaande en nieuwe maakbedrijven circulair ontwikkeld worden, zodat de milieuproblemen niet groter zullen worden.

Meer weten?

Kijk op de website van Circulaire Maakindustrie, de website van CIRCO, en bekijk de video van CIRCO hieronder.

Vraag het ons!

Heb je een vraag over circulair ondernemen?
Stel hem aan ons. Wijhelpen je graag vooruit!

Vraag het ons!